Måndagen den 20e augusti @ kl 17:30-20:30 – Klustret, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm – SLUTSÅLT

Var är anknytningen så stark att vi väljer att göra en skillnad?

Introduktion till föreställda gemenskaper och nationalism i ett nytt ljus.

Det är inte så svårt att känna ett ansvar för sina vänner och familj, men hela planeten? Eller en hel kontinent? Kan man det ens? Kan man känna sig så mycket hemma i mänskligheten som helhet, att man känner sig förbunden med 7-8 miljarder människor? Kan man också känna en koppling till alla som kom före oss och de som inte fötts ännu?

Om man verkligen känner en koppling till alla dessa människor, kan man fortfarande ta ansvar för det som är nära? Kan man både vara en bra syster, vän, kollega, svensk, europé och världsmedborgare? Och kan man till och med vara en bra svensk, jude och egyptier samtidigt? Hur många äkta identiteter kan man ha på en gång?

När är man en äkta svensk och hur svenskt ska Sverige vara? Hur kan det komma sig att vissa har så starka känslor gentemot ett land? Är mänskligheten en geografiberoende art eller handlar det om något annat?

I boken The Nordic Secret – A European story of beauty and freedom omdefinierar Lene Andersen och Tomas Björkman nationalism och patriotism samt introducerar begreppet nationell chauvinism. Vi synar alla begrepp i sömmarna.

När du har registrerat dig får du ett utdrag från boken, som vi kommer att diskutera utifrån.

Föredragshållare

Lene Andersen, svensktalande dansk filosof, ekonom och författare, introducerar Circles of Belonging.

Erika Tanos, svensk europé, antropolog och beteendevetare, presenterar den senaste forskningen kring tillit

Nordic Bildung’s Akademi

Tankesmedjan Nordic Bildung ligger i Köpenhamn men arbetar skandinaviskt, tankesmedjans syfte är att skapa nya modeller för framtidens samhälle och att debattera framtidens samhälle genom folkbildning. Bakom tankesmedjans arbete finns en sammanhängande, vetenskapsbaserad förståelse för hur människor upplever världen och skapar mening i livet. Vi arbetar utifrån forskningsbaserade modeller som illustrerar hur samhällen utvecklas när de blir större och mer komplexa. Dessutom bygger vårt arbete på en omfattande kunskap om den teknologiska utvecklingen och hur den påverkar våra vardagsliv samt världen som helhet.

I vår akademi kan du få inblick i de modeller vi använder. Du kommer att arbeta med modellerna, vilket ger dig möjlighet att förstå världen genom ett par extra glasögon: genom en förståelse av modellerna kan du se mönster i utvecklingen kring dig som annars är svåra att upptäcka.

Det finns fem ämnen, en kväll för varje, i vår akademi i Danmark under sensommaren 2018. Du kan läsa mer om dem på Fremvirkes danska hemsida.

Introduktionspris – SLUTSÅLT

Vi utvecklar fortfarande akademin både i Sverige och Danmark och det kostar därför bara 50 SEK per person denna gång att delta; kaffe/te och lite sött ingår.

How to get in

Lokalen ställs till vårt förfogande av Ekskäret Klustret. Adressen är: Mäster Samuelsgatan 36.

För att komma in huvudingågen ringer du på till Epicenter och berättar att du ska till Klustret. Gå sedan in och ta hissen till 7:e våningen där Klustret finns.