METAMODERNITY

Meaning and Hope in a Complex World

Please click on the image to get a print friendly picture.

METAMODERNITY

Meaning and Hope in a Complex World

By Lene Rachel Andersen

Publication date: June 20, 2019

ISBN 978-87-93791-01-5

138 pages

DKK 169.00 (incl. VAT) +  postage 40.00
EUR 22.00 (incl. VAT) + postage 8.00
USD 25.00 (incl. VAT) + postage 10.00
GBP 20.00 (incl. VAT) + postage 6.00

Available via DBK distribution in Denmark

To be available on Amazon.

 

The world is changing. Our old knowledge and general understanding of the world do not provide sufficient answers anymore. As our old understandings and the answers we get from them are insufficient, the ways we are used to react and behave do not work well anymore either. Social norms that used to make us come across as polite and friendly are suddenly offensive to some; a good education that used to lead to a good job is outdated when you receive your diploma. Our cultural compass cannot contain and judge the world properly because the challenges we are facing were not a part of our world when we grew up and learned what the world was like.

Metamodernity provides us with a framework for understanding ourselves and our societies in a more complex way. Metamodernity is a way of strengthening local, national, continental, and global cultural heritage among all of us. It thus has the potential to dismantle the fear of losing one’s culture as the global economy as well as the internet and exponential technologies are disrupting our current modes of societal organization and governance.

Metamodernity – Executive Summary

Klik på billedet for at få det i høj opløsning.

METAMODERNITET

Mening og håb i en kompleks verden

Forfatter: Lene Rachel Andersen

Udgivelsesdato: 20. juni, 2019

ISBN 978-87-93791-03-9

138 sider

DKK 169.00 (incl. VAT) +  postage 40.00
EUR 22.00 (incl. VAT) + postage 8.00
USD 25.00 (incl. VAT) + postage 10.00
GBP 20.00 (incl. VAT) + postage 6.00

Kan bestilles hos alle danske boghandlere via DBK Distribution.

Findes snart på Amazon.

 

Verden forandres, og vores gamle viden og forståelse giver ikke tilstrækkelige svar længere. I takt med at de bliver utilstrækkelige, fungerer vores gamle måder at reagere og agere på i stadig mindre grad. Sociale normer og opførsel, som plejede at gøre et godt indtryk, opfattes pludselig som krænkende, og en god uddannelse, der plejede at føre til et godt job, er forældet, stort set det øjeblik man står med eksamensbeviset i hånden. Vores kulturelle kompas kan ikke rumme og bedømme verden godt nok længere. For de situationer og udfordringer, vi står overfor, var ikke en del af vores virkelighed, da vi voksede op og lærte, hvordan verden hænger sammen.

Metamoderniteten giver os en ramme, hvori vi kan forstå os selv og vores samfund på en mere kompleks måde. Metamodernitet er en måde at styrke både lokal, national, kontinental og global kulturel arv for alle. Dermed er det også en mulighed for at afmontere noget af den frygt, som mange har, for at de kommer til at miste deres kultur og tryghed, når den globale økonomi, internettet og de eksponentielle teknologier disrupter vores nuværende samfundsmodel.

Share This